BÁNH MÌ FARMER LÚA MẠCH, TRẮNG

Price: 100,000.00 USD
2990
0

Ingredient:

Hạt lúa mạch, trứng, men, bột nguyên tố, bột mì, bột mì nâu

Product type: Nướng.

Quantity:
Customized taste
based on market demand

Delivered by Trang Corporation.

International Shipment: FOB, CNF, etc

Product Quality strictly controlled.

Produced by Trang Corporation

Sử dụng ngay không qua gia nhiệt lại

Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product