Bánh mè tròn

Thành phần:

Prawn , wheat flour, corn starch, egg white powder, yam bean, spring onion,…

Sản phầm: chiên

Khối lượng: 18gm/pc

Đóng gói:

22 gr/pc x  20 pcs/tray/PE/rider 440 gr x 10 trays/ cnt 4.40 kgs

Hình dáng bên ngoài:

435 x 372 x 175 mm

Loadability

1872

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Cook from frozen. Deep fry at 170-175oC for 3-4 mins or until golden and crispy. Please ensure food is piping hot before serving. All cooking appliances vary. This is a guide only