• You've just added this product to the cart:

  Chả giò hải sản với sốt mayonaise

  Chả giò hải sản với sốt mayonaise

  Thành phần:

  Prawn, Squid, Onion, Carrot, Green pepper, Shrimp powder,…

  Sản phẩm: Chiên/ hàng tươi.

  Trọng lượng: 40gr/pc

  Đóng gói:

  40gr/pc x 25pc/liner/box 1 kgs x 10 boxes/case 10 kgs

 • You've just added this product to the cart:

  Chả giò tôm/rau củ

  Chả giò tôm/rau củ

  Thành phần:

  Prawn, carrot, yam bean, cabbage, garlic, red chilli, …

  Sản phẩm: Chiên/ hàng tươi.

  Trọng lượng: 18gr/pc

  Đóng gói:

  20±2 gr/pc x 12 pcs/box 240gr x 6 boxes/ctn 1.44 Kg

  Kích thước bên ngoài:

  322 x 182 x 122 mm

  Loadability:

  7140

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm Flutes

  Tôm Flutes

  Thành phần:

  Prawn, basa fish, onion, sugar, chilli powder, …

  Sản phẩm: chiên.

  Trọng lượng: 19gr/pc

  Đóng gói:

  (19gr/pc x 12 pcs/tray/wrap + 30 gr sauce/ PE)/wrap/sleeve 258 gr x 12 tray/ cnt, 3.096 kg

  Kích thước bên ngoài

  463 x 253 x 158 mm

  Loadability:

  2880