Chả giò hải sản với sốt mayonaise

Thành phần:

Prawn, Squid, Onion, Carrot, Green pepper, Shrimp powder,…

Sản phẩm: Chiên/ hàng tươi.

Trọng lượng: 40gr/pc

Đóng gói:

40gr/pc x 25pc/liner/box 1 kgs x 10 boxes/case 10 kgs

  • Mô tả

Mô tả

Cook from frozen. Deep fry at 165oC for 3 mins or until golden and crispy. Please ensure food is piping hot before serving. All cooking appliances vary.This is a guide only