• You've just added this product to the cart:

  Bánh mè tròn

  Bánh mè tròn

  Thành phần:

  Prawn , wheat flour, corn starch, egg white powder, yam bean, spring onion,…

  Sản phầm: chiên

  Khối lượng: 18gm/pc

  Đóng gói:

  22 gr/pc x  20 pcs/tray/PE/rider 440 gr x 10 trays/ cnt 4.40 kgs

  Hình dáng bên ngoài:

  435 x 372 x 175 mm

  Loadability

  1872

 • You've just added this product to the cart:

  Bánh tráng cuộn tôm

  Bánh tráng cuộn tôm

  Giá: 100,000.00 USD
  3531
  0

  Thành phần:

  Prawn, modified corn starch, maltodextrine, salt, sugar, onion powder, …

  Sản phẩm: Chiên

  Trọng lượng: 13gm/pc

  Đóng gói:

  13gr/pc x 12 pcs/PE + 30gr sweet chilli sauce/box 186gr x 12 boxes/ctn 2.232 kg

  Hình dáng bên ngoài:

  420 x220x 127 mm

  Loadability

  4680

 • You've just added this product to the cart:

  Bộ sản phẩm bánh hải sản hấp

  Bộ sản phẩm bánh hải sản hấp

  Hakau: Prawn, bamboo shoot, spring onion, tapioca starch, sesame oil, ginger, sugar, salt,…

  Shiumai: Prawn, vermicelli, carrot, spring onion, shallot, garlic, sugar, white pepper, …

  Gyoza: Yam bean, cabbage, chives, shiitake mushroom, carrot, sugar, salt, coriander, …

  Soy and ginger sauce: Soy powder, water, garlic juice, ginger juice, red chilli juice, sugar, salt,…

  Sản phầm: Hấp

  Khối lượng: 17gr/pc/variant

  Đóng gói:

  25gr/pc x 20 pcs/PA 500 gr

  Hình dáng bên ngoài:

  410 x 225 x 177 mm

  Loadability

  3159

 • You've just added this product to the cart:

  Khoai tây cuộn tôm

  Khoai tây cuộn tôm

  Thành phần:

  Prawn, basa fish, modified corn starch, potato starch, maltodextrine, salt, sugar,…

  Sản phẩm: Hấp/chiên.

  Trọng lượng: 22gr/pc

  Đóng gói:

  22 gr/pc x  20 pcs/tray/PE/rider 440 gr x 10 trays/ cnt 4.40 kgs

  Kích thước bên ngoài

  435 x 372 x 175 mm

  Loadability:

  1872

 • You've just added this product to the cart:

  Ống sáo

  Ống sáo

  Thành phần:

  Prawn, basa fish, onion, sugar, chilli powder, …

  Sản phẩm: chiên.

  Trọng lượng: 19gr/pc

  Đóng gói:

  (19gr/pc x 12 pcs/tray/wrap + 30 gr sauce/ PE)/wrap/sleeve 258 gr x 12 tray/ cnt, 3.096 kg

  Kích thước bên ngoài

  463 x 253 x 158 mm

  Loadability:

  2880

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm Bread

  Tôm Bread

  Thành phần:

  Đang được cập nhật

  Sản phẩm: chiên.

  Trọng lượng: Đang được cập nhật

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm PD tẩm bột vị tỏi và tiêu

  Tôm PD tẩm bột vị tỏi và tiêu

  Thành phần:

  Prawn, wheat flour, garlic powder, white pepper, black pepper, salt, sugar, …

  Trọng lượng

  19 gm/pc

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm quấn sợi trắng đỏ

  Tôm quấn sợi trắng đỏ

  Thành phần:

  Prawn, chilli powder, garlic powder, salt, sugar, coriander, …

  Sản phẩm: chiên.

  Trọng lượng: 15gr/pc

  Ghi chú:

  Sản phẩm này chỉ bán theo bộ.

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm tẩm bột bánh xèo

  Tôm tẩm bột bánh xèo

  Thành phần:

  Prawn, onion powder, garlic powder, chilli powder, wheat flour, …

  Sản phẩm: Chiên

  Trọng lượng: 15gr/pc

  Ghi chú:

  Sản phầm này chỉ bán theo bộ.

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm tẩm bột batter

  Tôm tẩm bột batter

  Thành phần:

  Prawn, wheat flour, corn starch, corn flour,…

  Sản phẩm: Chiên.

  Trọng lượng: 18gr/pc

  Đóng gói:

  9 ±1/ pc x  110 pcs/ bag 1kg x 5 bags/cnt, 5 kgs

  Kích thước bên ngoài:

  310 x 195 x 275 mm

  Loadability:

  3168

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm tẩm bột panko

  Tôm tẩm bột panko

  Thành phần:

  Prawn, garlic, garlic powder, wheat flour, corn starch, salt, sugar,…

  Sản phẩm: chiên/tươi.

  Trọng lượng: 20gr/pc

  Ghi chú:

  Sản phẩm này bán theo bộ.

 • You've just added this product to the cart:

  Tôm tẩm bột tempura

  Tôm tẩm bột tempura

  Prawn , wheat flour, corn starch, corn flour, rice flour, salt, sugar, …

  Sản phẩm: Chiên.

  Trọng lượng: 20 gr/pc

  FOB PRICE (USD/KG):

  1.0kg/liner box

  10 boxes/case

  SPECIFICATION :

  Prawn: 30% (± 5%)

  Phosphate treatment

  Đóng gói:

  (13gr/pc x 12pcs/PE + 30gr sweet chilli sauce/PE)/box 186gr x 12 boxes/ctn 2.232 kg

  Hình thức bên ngoài:

  280 x 220 x 208 mm

  Loadability

  4290