Tôm tẩm bột panko

Thành phần:

Prawn, garlic, garlic powder, wheat flour, corn starch, salt, sugar,…

Sản phẩm: chiên/tươi.

Trọng lượng: 20gr/pc

Ghi chú:

Sản phẩm này bán theo bộ.

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Pre -fried product: Cook from frozen. Cook in oven at 200oC for 10-12 mins or deep fry at 170-175oC for 3-5 mins or until golden and crispy.

Raw product: Deep fry at 170-175oC for 3-5 mins or until golden and crispy

Please ensure food is piping hot before serving. All cooking appliances vary. This is a guide only