Chương trình Lễ Khởi Công

Dear Tập thể anh chị nhân viên Công ty Trang, Như anh chị cũng đã được phổ biến về thông tin, sáng ngày 30/09 hôm nay, Công ty đã tiến hành tổ chức Buổi lễ khởi công NHÀ MÁY CHẾ BIÊN THỰC PHẨM DARY FOOD. Theo đó, Chương Trình Lễ Khởi [...]