TrangCorp tổ chức Hội thảo khách hàng, khẳng định vị trí trong ngành

Ngày 4/4, ĐHCĐ thường niên của CTCP Trang (mã CK: TFC) đã thông qua kế hoạch hoạt động 2016, cũng như việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trong năm 2016 – 2017, TFC dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với mức giá do HĐQT quyết định.

Việc phát hành này nhằm đầu tư vào công ty con, đầu tư thành lập chi nhánh, văn phòng nước nước ngoài, mua bán sáp nhập công ty trong và ngoài nước, bổ sung vốn lưu động. Đối tác chiến lược thì đã, đang làm việc bước đầu.

Ông Võ Thiên Chương, Giám đốc Tài chính Công ty cho biết, từ khi niêm yết đến nay, nhiều nhà đầu tư có đặt mong muốn quan tâm, đầu tư ngành nghề này ở Việt Nam. Hiện có trên 5 nhà đầu tư ngỏ ý, nhưng TFC chưa chốt và đang quá trình đàm phán để tìm ra đối tác phù hợp. HĐQT TFC cũng trình cổ đông kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế với mục tiêu tận dụng tối đa lợi thế trong kinh doanh để tăng trưởng nhanh về quy mô, doanh thu lợi nhuận. Do đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của Công ty tại nước ngoài, những thị trường dự kiến mở rộng như châu Âu, Mỹ, Úc và châu Á nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, HĐQT trình Đại hội xem xét và quyết định kế hoạch đầu tư vào các hệ thống bán hàng, nhà phân phối hiện là đối tác của Công ty như Trangs Food – Úc, Trangs UK – Anh và Trangs USA tại Mỹ.

HĐQT xin được ủy quyền để phê duyệt phương án đầu tư, thuê đơn vị tư vấn và định giá độc lập, tỷ lệ tham gia, giá trị đầu tư, thời điểm đầu tư vào các đối tác trên. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, trong năm nay, TFC sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2015, tỷ lệ 25% và chia thưởng bằng cổ phiếu 25%.

Với sự ủng hộ của Các cổ đông, Công ty tin tưởng về khả năng phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong tương lai.

Chia sẻ bài viết này trên