Chương trình Lễ Khởi Công

Dear Tập thể anh chị nhân viên Công ty Trang,

Như anh chị cũng đã được phổ biến về thông tin, sáng ngày 30/09 hôm nay, Công ty đã tiến hành tổ chức Buổi lễ khởi công NHÀ MÁY CHẾ BIÊN THỰC PHẨM DARY FOOD.

Theo đó, Chương Trình Lễ Khởi Công sẽ được phát sóng trên Bản Tin FBNC theo lịch phát sóng sau

Chia sẻ bài viết này trên