Để thực thi những chiến lược phát triển của công ty, HĐQT đã xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh để HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc phấn đấu, cụ thể như sau:

  • Tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
  • Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
  • Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong ngành chế biến thực phẩm chất lượng cao.
  • Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
  • Đến 2020 đạt doanh thu 100 triệu USD. Lọt vào top 05 công ty chế biến thực phẩm chuyên sâu có doanh thu cao nhất Việt Nam.
  • Đảm bảo mức chia lợi tức cho cổ đông ở mức cao nhất so với với các công ty cùng lĩnh vực sản xuất.