Mực vòng tẩm bột muối tiêu

Thành phần:

Squid, modified corn starch, corn starch, salt, sugar,…

Sản phẩm: Chiên.

Trọng lượng: 10-20 gm/pc

Hình thức đóng gói:

210gr calamari/PE + 65 gr sauce sweet chilli/PE + 65 gr sauce mango chutney/PE,

3 PE/box 340 gr x 12 boxes/ctn 4.08 kg

Hình dáng bên ngoài:

460 x 205 x 220 mm

Loadability

2680

  • Mô tả

Mô tả

Cook from frozen. Cook in oven at 200oC for 10-12 mins or deep fry at 170-175oC for 2-4 mins or until golden and crispy. Please ensure food is piping hot before serving. All cooking appliances vary. This is a guide only