Chương trình Lễ Khởi Công

Dear Tập thể anh chị nhân viên Công ty Trang, Như anh chị cũng đã được phổ biến về thông tin, sáng ngày 30/09 hôm nay, Công ty đã tiến hành tổ chức Buổi lễ khởi công NHÀ MÁY CHẾ BIÊN THỰC PHẨM DARY FOOD. Theo đó, Chương Trình Lễ Khởi [...]

TFC điều chỉnh giảm mạnh chỉ tiêu lợi nhuận 2016

(ĐTCK) HĐQT CTCP Trang (mã CK: TFC) vừa thông qua kế hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2016, do tình hình xuất khẩu bị ảnh hưởng khiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay âm hơn 13,7 tỷ đồng. Theo giải trình của TFC gửi UBCK [...]

Công bố Quyết định của HĐQT

Công ty Cổ phần Trang thực hiện công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang đối với việc: Chi tiết thông tin – Chấp thuận Ông David Hồ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang, thôi giữ chức [...]